//

CÍMKEFELHŐ
gazdasági szakkiadó | hivatalos állásfoglalás | adó | pénzügy | gazdasági folyóirat | szakkönyv | jogszabálykereső | kommentár | letölthető szerződésminták | tudástár | tanácsadás | gazdasági kiadványok | gazdasági konferencia | ingyenes számviteli tanácsadás | könyvelők kötelező továbbképzése | kötelező kreditpontok 2020 | közlöny | kormányrendelet | céginformáció

JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK - JOGSZABÁLYI KÖRKÉP

Közlönyfigyelő - A Magyar Közlöny 2015. évi 48-50. számainak kiemelt jogszabályváltozásai
A hír több mint 30 napja nem frissült!

Tisztelt Ügyfelünk! Kiemelt célunk, hogy megfeleljünk elvárásaiknak, ezért figyelembe véve az Önök kéréseit, visszajelzéseit, rendszeresen jelentkező összefoglalókat teszünk közzé a friss Magyar Közlöny kiemelt jelentőségű jogszabályaiból.

2015. április 23.

A Magyar Közlöny 2015. évi 50. számának kiemelt újdonságai

A Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5063/2014/6. számú határozata
közzététel: 2015. április 07.

A határozat törvényellenességet állapít meg a helyi önkormányzat által bevezetett helyi adóval összefüggésben.

A határozat megállapítja Budapest XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 5/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete egyes rendelkezéseinek törvényellenességét.
A döntés indokolása szerint nem felel meg a helyi sajátosságokhoz igazodó adóztatásnak, ha a telek m2-ben számított területe alapján meghatározott telekadó mértéke a telek piaci értékéhez képest súlyos aránytalanságot eredményez.
- alkalmazott jogszabályok: Alaptörvény XXX. cikk; 1990. évi C. törvény a helyi adókról (Htv.) 6. § c) pont

A Magyar Közlöny 2015. évi 48. száma kiemelt jogszabályváltozásai

86/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet a kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
hatályba lépés: 2015. április 15.

A rendelet bővíti a kormányablakokban intézhető ügyek körét.

A rendelet értelmében
- a kormányablakban azonnal intézhető ügyek köre 50 új üggyel bővül (idegenrendészettel, temetkezéssel, egészségügy ellátással, társadalombiztosítással, központi támogatásokkal kapcsolatos ügyek);
- a kizárólag tájékoztatás nyújtása további 25 témával bővül (birtokvédelmi, öröklési, polgári védelmi kötelezettséggel kapcsolatos ügyek);
- cég- és változásbejegyzési kérelemmel kapcsolatos tájékoztatást a kormányablak a továbbiakban nem nyújt.

87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
hatályba lépés: 2015. április 17. és 2015. augusztus 15.

A rendelet a felsőoktatási intézmény létesítésének, működésének, fenntartói jogátadásának, megszűnésének, képzésének, nyilvántartásának és ellenőrzésének részletes szabályait, továbbá a hallgatói jogviszonnyal kapcsolatos szabályokat tartalmazza.

88/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet a Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló 202/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet , valamint az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet módosításáról
hatályba lépés: 2015. április 10.

A rendelet kimondja, hogy a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (Nkt.) 19. § (2) bekezdése szerinti pedagógiai szakmai szolgáltatások állami köznevelési közfeladat-ellátás keretében biztosítása, valamint az országos pedagógiai-szakmai szolgáltatások megszervezése az Oktatási Hivatal feladata.

89/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
hatályba lépés: 2015. április 17. és 2015. szeptember 01. és 2016. január 01.

A rendelet módosítja a pedagógusok minősítési és előmeneteli rendszerére vonatkozó szabályokat, ezen belül a Mesterpedagógus és Kutatótanár fokozatokba történő besorolás feltételeit.

A rendelet
- kimondja, hogy a pedagógus előmeneteli szabályokat gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézményekben, javítóintézeti nevelést nyújtó intézményekben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottakra is alkalmazni kell;
- pontosítja a gyakornoki idő kitöltésére vonatkozó szabályokat;
- változásként tartalmazza a minősítési eljárás új szabályát: a minősítési eljárás során a minősítő bizottság a feltöltött portfólió alapján kérdéseket fogalmaz meg, amelyeket a portfólió-védés előtt legalább hét nappal eljuttat a pedagógus részére;
- a korábbinál részletesebben határozza meg a pedagógus minősítő vizsgára jelentkezés módját és határidejét;
- kimondja, hogy a Pedagógus II. fokozatba való ideiglenes besorolás elvesztése esetén a munkáltató az illetmény különbözetére visszamenőleg nem tarthat igényt.

A rendelet értelmében a 2015. évben az a pedagógus, aki
- legkésőbb a minősítési eljárásra történő jelentkezés határidejéig
- tizennégy év szakmai gyakorlatot szerzett és
- pedagógus-szakvizsgával rendelkezik,
kezdeményezheti a Mesterpedagógus fokozatba történő besoroláshoz szükséges minősítési eljárást,

A rendelet értelmében a 2015. évben az a pedagógus, aki
- legkésőbb a minősítési eljárásra történő jelentkezés határidejéig
- a munkaköre ellátásához szükséges végzettséghez és szakképzettséghez kapcsolódó szakterületen szerzett tudományos fokozattal vagy 1984. szeptember 1-je után szerzett egyetemi tudományos fokozattal (dr. univ.) rendelkezik és
- rendszeres szakmai publikációs tevékenységet folytat
kezdeményezheti a Kutatótanár fokozatba történő besoroláshoz szükséges minősítési eljárást,

A rendelet értelmében az a pedagógus, aki a 2015. évi minősítő vizsgára, minősítési eljárásra jelentkezett, a portfólióját az OH által működtetett informatikai támogató rendszerbe legkésőbb 2015. május 17. napjáig töltheti fel.

90/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet a közúti közlekedési igazgatással összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
hatályba lépés: 2015. április 10. és 2015. július 01.

A rendelet – a 2006/126/EK irányelvnek megfelelően – 2013. január 19-től
- a nemzetközi és nemzeti gépjármű kategóriák,
- a vezetői engedély egészségügyi érvényességének lejártát követően is vezethető járművek,
- továbbá a járművezetésre jogosító okmányok kiadásának
életkori és jártassági feltételeit állapítja meg.

További hírek