//

CÍMKEFELHŐ
gazdasági szakkiadó | hivatalos állásfoglalás | adó | pénzügy | gazdasági folyóirat | szakkönyv | jogszabálykereső | kommentár | letölthető szerződésminták | tudástár | tanácsadás | gazdasági kiadványok | gazdasági konferencia | ingyenes számviteli tanácsadás | könyvelők kötelező továbbképzése | kötelező kreditpontok 2020 | közlöny | kormányrendelet | céginformáció

JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK - JOGSZABÁLYI KÖRKÉP

Könyvvizsgálói közfelügyeleti hatóság
A hír több mint 30 napja nem frissült!

A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény (a továbbiakban Kkt.) 2013. július 1-én hatályba lépett módosítása értelmében a könyvvizsgálói közfelügyeleti feladatok ellátásáért a közfelügyeleti hatóság felelős. A módosítás hatályba lépésével a Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Bizottság befejezte tevékenységét.

2013. augusztus 25.

E feladatok ellátására a Kormány – a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételét végző szervezet, az adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők nyilvántartását végző szervezet, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeleti feladatokat ellátó hatóság kijelöléséről és egyes jogszabályok kapcsolódó módosításáról szóló 226/2013. (VI. 24.) Korm. rendeletben – 2013. július 1-től a nemzetgazdasági minisztert jelölte ki.

Feladatok

Az előbbiek alapján a közfelügyeleti hatóság

- ellátja a Magyar Könyvvizsgálói Kamara felett a közfelügyeletei törvényességi felügyelettel kapcsolatos feladatokat (Kkt. 200/A. §),

- lefolytatja a minőségellenőrzést azoknál a kamarai tag könyvvizsgálóknál, könyvvizsgáló cégeknél, amelyek közérdeklődésre számot tartó gazdálkodókra vonatkozóan végeznek jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet (Kkt. 149. § (2) bekezdés),

- a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói szolgáltatást igénybe vevők érdekét veszélyeztető helyzet észlelése esetén megteszi a jogszabályban előírt intézkedéseket (Kkt. 195. § (1) bekezdés),

- vizsgálja és értékeli a könyvvizsgálói közfelügyeleti rendszer részelemeit (Kkt. 189. § (1) bekezdés)

- vizsgálja a könyvvizsgálói tevékenységre irányuló megbízás időtartama alatti visszahívásról vagy lemondásról szóló kamarai tag könyvvizsgálótól, könyvvizsgáló cégtől, illetve a vállalkozótól érkező bejelentéseket (Kkt. 46. § (1) bekezdés, számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 155/A. § (2) bekezdés),

- ellenőrzi az átláthatósági jelentések közzétételét (Kkt. 55. § (3) bekezdés).

Bejelentés

Ezúton tájékoztatjuk a kamarai tag könyvvizsgálókat, könyvvizsgáló cégeket, illetve a vállalkozókat, hogy a Kkt. 46. §-ának (1) bekezdése, illetve a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 155/A. §-ának (2) bekezdése szerint előírt bejelentést a közfelügyeleti hatóság alábbi elérhetőségein keresztül kell megtenni:

Nemzetgazdasági Minisztérium
Számviteli és Felügyeleti Főosztály

Cím: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4.
Postacím: 1369 Budapest, Postafiók 481.
Telefon: 06-1-795-1570
Fax.: 06-1-795-0294

A bejelentésnek tartalmaznia kell:

- a kamarai tag könyvvizsgáló / könyvvizsgáló cég nevét és azonosító adatait,

- a könyvvizsgált vállalkozó nevét és azonosító adatait,

- a kamarai tag könyvvizsgáló / könyvvizsgáló cég megbízásának időtartamát,

- a kamarai tag könyvvizsgáló / könyvvizsgáló cég visszahívásának, illetve lemondásának időpontját,

- a könyvvizsgáló / könyvvizsgáló cég visszahívásának, illetve lemondásának okát (például tulajdonosváltás, könyvvizsgálatra vonatkozó értékhatár-változás, stb.). Amennyiben a visszahívás, illetve lemondás nem megfelelő indokkal (például véleményeltérés alapján), vagy indok nélkül történt, akkor ennek tényét is.(Nemzetgazdasági Minisztérium)

További hírek