//

CÍMKEFELHŐ
gazdasági szakkiadó | hivatalos állásfoglalás | adó | pénzügy | gazdasági folyóirat | szakkönyv | jogszabálykereső | kommentár | letölthető szerződésminták | tudástár | tanácsadás | gazdasági kiadványok | gazdasági konferencia | ingyenes számviteli tanácsadás | könyvelők kötelező továbbképzése | kötelező kreditpontok 2020 | közlöny | kormányrendelet | céginformáció

JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK - JOGSZABÁLYI KÖRKÉP

Változik a földhasználati nyilvántartás eljárása
A hír több mint 30 napja nem frissült!

Február elsejétől kötelező adatszolgáltatást ír elő a termőföldtörvény a földhasználati nyilvántartásba már bejegyzett földhasználók számára.

2013. március 05.

Az 1994. évi LV. termőföldről szóló törvényt (Tft.) módosító 2012. évi CCXIII. törvény, és a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendeletet (Fönyr.) módosító 355/2012. (XII.13.) Korm. rendelet, valamint a 429/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet tartalmazza.

 

A Tft. 25/G. § (1) bekezdése értelmében a földhasználati nyilvántartásba bejegyzett magánszemély földhasználónak be kell jelentenie az ingatlanügyi hatóság felé a személyi azonosítóját és az állampolgárságát, a gazdálkodó szervezet földhasználónak pedig a statisztikai azonosítóját.

 

A módosítás azokra a földhasználókra vonatkozik, akik 2012. december 31.-ig földhasználati nyilvántartásba bejegyzésre kerültek. Ők az adatszolgáltatási kötelezettségüknek 2013. március 30.-ig a „földhasználati azonosító adatközlési adatlapon” tehetnek eleget. Az adatlaphoz csatolni kell magánszemély földhasználó esetében a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány, gazdálkodó szervezet földhasználó esetében a statisztikai azonosítót tartalmazó okirat másolatát is.

 

Az adatközlési adatlapot a használt földterület fekvése szerint illetékes járási földhivatalhoz kell benyújtani. Ha a földhasználó több járási földhivatal illetékességi területéhez tartozó termőföldet használ, úgy a bejelentését kizárólag egy földhivatal felé kell megtennie azzal, hogy az adatlapon fel kell tüntetnie azoknak a településeknek a nevét, amelyeken a nyilvántartásba vett földhasználatával érintett földrészletek vannak.

 

Az adatközlési bejelentéssel indult eljárás csak akkor díjmentes, ha azzal együtt változás bejelentésére nem kerül sor.

 

Az ingatlanügyi hatóság földhasználati bírsággal sújtja azt a bejegyzett földhasználót, aki adatszolgáltatási kötelezettségének határidőn belül nem tesz eleget.

 

2013. január 1-jével kibővült a földhasználati nyilvántartásba bejelentendő földhasználatok köre azáltal, hogy a földhasználóknak területi mértéktől függetlenül minden termőföld, valamint mező-, és erdőgazdasági belterületi föld – kivéve az erdőművelési ágú területek – használatát be kell jelenteniük a földhivatal felé.

 

A használat, a használatban bekövetkezett változás, valamint a használat megszűnése bejelentésekor a magánszemély földhasználók kötelesek megadni – az eddigi adatokon túl – a személyi azonosítójukat és az állampolgárságukat, a gazdálkodó szervezet földhasználók a statisztikai azonosítójukat, illetve cégek esetében a cégjegyzékszámukat.

 

A jogszabályi változások új formanyomtatványok kötelező használatát is előírják.

 

A formanyomtatványok a földhivatalok honlapjairól, illetve ide kattintva letölthetők.

 

További hírek