//

CÍMKEFELHŐ
gazdasági szakkiadó | hivatalos állásfoglalás | adó | pénzügy | gazdasági folyóirat | szakkönyv | jogszabálykereső | kommentár | letölthető szerződésminták | tudástár | tanácsadás | gazdasági kiadványok | gazdasági konferencia | ingyenes számviteli tanácsadás | könyvelők kötelező továbbképzése | kötelező kreditpontok 2020 | közlöny | kormányrendelet | céginformáció

JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK - JOGSZABÁLYI KÖRKÉP

Helyesbítés a nem állami, nem helyi önkormányzati intézményfenntartók állami hozzájárulásainak, támogatásainak elszámolásához
A hír több mint 30 napja nem frissült!

A nem állami, nem helyi önkormányzati közoktatási intézményfenntartó közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról rendelkező 20/1997. (II. 13) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdése szerint a költségvetési törvényben meghatározott normatív hozzájárulás és támogatás igénybevételének jogosságáról és felhasználásáról intézmény székhelyenkénti és telephelyenkénti, valamint összesített adatlapokon, a 2013. január 31-éig köteles elszámolni. Az elszámolást a Magyar Államkincstár fenntartó székhelye szerint illetékes megyei igazgatóságához kell benyújtani.

2013. január 24.

A köznevelési feladatot 2012. teljes naptári évben ellátó olyan fenntartónak, amelyet a kincstár 2012. teljes évben finanszírozott és amelynek 2013 januárjában is költségvetési támogatást folyósított, a 2013. január 1-jén hatályos jogszabály alapján kell elkészítenie az elszámolását, a Vhr. 16. § (3) bekezdése szerint: (3) Az elszámolás során a fenntartót megillető normatív hozzájárulás és támogatás 1/12, 7/12, illetve 4/12 részekben kerül kiszámításra. A 14. § (4) bekezdése szerinti esetben elszámoláskor a változással érintett időszaktól függően az október 1-jei vagy a február 1-jei létszám helyett a változással érintett időszakban a hó végi létszámadatok átlagát kell figyelembe venni.

2012. évi elszámoló adatlapok (intézményi és fenntartói összesítő adatlapok)

EMMI-010/2012. Korai fejlesztés, gondozás; Fejlesztő felkészítés; Pedagógiai szakszolgálat

EMMI-020/2012. Óvodai nevelés

EMMI-030/2012. Alapfokú nevelés-oktatás

EMMI-040/2012. Középfokú oktatás

EMMI-050/2012. Szakmai oktatás

EMMI-060/2012. Alapfokú művészetoktatás

EMMI-070/2012. Kollégiumi nevelés, ellátás

EMMI-080/2012. 2012. évi elszámoló adatlapok intézményfenntartói összesítője (kitöltése mindenkinek kötelező!)

Adatlap a nem állami, nem önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények által 2012. évre igényelt normatív állami hozzájárulás, valamint központosított illetve kötött felhasználású támogatás évközi elszámolásához (kitöltése mindenkinek kötelező!)

1. számú melléklet a 2012. évi központosított, valamint normatív, kötött felhasználású támogatások jogszerű felhasználásának 2012. évi elszámolásához (Kitöltése mindenkinek kötelező nemleges/nullás adattartalom esetén is!)

2. számú melléklet 2011. évi elszámoláskor kötelezettségvállalással terhelt maradványként kimutatott központosított támogatások 2012. évi elszámolásához (Kitöltése mindenkinek kötelező nemleges/nullás adattartalom esetén is!)

(Oktatásért Felelős Államtitkárság)

További hírek