//

CÍMKEFELHŐ
gazdasági szakkiadó | hivatalos állásfoglalás | adó | pénzügy | gazdasági folyóirat | szakkönyv | jogszabálykereső | kommentár | letölthető szerződésminták | tudástár | tanácsadás | gazdasági kiadványok | gazdasági konferencia | ingyenes számviteli tanácsadás | könyvelők kötelező továbbképzése | kötelező kreditpontok 2020 | közlöny | kormányrendelet | céginformáció

JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK - JOGSZABÁLYI KÖRKÉP

Könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételének módosítása 2013
A hír több mint 30 napja nem frissült!

A 249/2000. (XII. 24.) kormányrendelet módosításának értelmében az államháztartás szervezeteinél könyvviteli szolgáltatást végzőknek a törvény alapján 12 kreditpontot az államháztartási szakterületre minősített speciális továbbképzéseken kell megszerezniük.

2012. december 15.

A szakmai továbbképzésre kötelezett könyvviteli szolgáltatást végző személy a szakmai továbbképzési kötelezettségét a rendelet szerinti kreditpont-minősítési eljárás keretében megállapított kreditpontok megszerzésével teljesíti.

 

A továbbképzésre kötelezettnek minden egyes továbbképzési évben összesen legalább 16 kreditpontot kell megszereznie. Az adott továbbképzési évben a 16 kreditponton felül megszerzett többlet-kreditpontok nem vehetők figyelembe a következő évek továbbképzési kötelezettsége teljesítése szempontjából.

 

A 16 kreditpontból legalább 8 kreditpontot számvitel témakörben minősített szakmai továbbképzésen kell teljesíteni.

 

A továbbképzésre kötelezettnek a kreditpont értékből minden szakterületen, amelyen regisztrációval rendelkezik, legalább 4 kreditpontot a szakterületeire minősített speciális továbbképzéseken kell megszereznie.

 

Továbbképzési évenként legfeljebb 2 kreditpont számítható be a továbbképzés teljesítésébe, ha a továbbképzésre kötelezett a továbbképzési év során jogosult a szakmai szervezet által szervezett szakmai konzultációkon, képzéseken, szakmai rendezvényeken részt venni.

 

Amennyiben a továbbképzésre kötelezett az adott továbbképzési évben kreditpontra minősített – papír alapú vagy elektronikus – kiadvány megvásárlását igazolja, akkor továbbképzési évenként a kiadvány kreditpont-értéke, de legfeljebb 2 kreditpont beszámítható a továbbképzés teljesítésébe.
 

A kreditpontra minősített kiadvány vásárlásáról szóló számla akkor fogadható el a továbbképzés teljesítésének igazolásaként, ha az a kiadvány egyértelmű beazonosítását lehetővé teszi, valamint tartalmazza a kiadványt felhasználó továbbképzésre kötelezettek nevét és regisztrációs számát. A számlán szereplő minősített kiadvány egyes példányai alapján legfeljebb 3 továbbképzésre kötelezett kérheti e kreditpont elszámolását.

 

Az államháztartási szakterületre vonatkozóan 2016. december 31-éig csak olyan továbbképzési program minősíthető a kreditpont-minősítési eljárásban, amely a nyilvántartásba vételt végző szervezet által közzétett minősítési szempontrendszerben meghatározott egységes tematikán alapul.

 

A könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésére 2012. december 31-én már akkreditációval rendelkező szervezetek az előírt felnőttképzési intézmény-akkreditációra vonatkozó feltételnek legkésőbb 2014. december 31.-ig kötelesek eleget tenni.

 

A könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésére irányuló szolgáltatási tevékenységet az a felnőttképzési intézmény-akkreditációval rendelkező intézmény végezhet, amely megfelel a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól törvénynek.

További hírek