//

CÍMKEFELHŐ
gazdasági szakkiadó | hivatalos állásfoglalás | adó | pénzügy | gazdasági folyóirat | szakkönyv | jogszabálykereső | kommentár | letölthető szerződésminták | tudástár | tanácsadás | gazdasági kiadványok | gazdasági konferencia | ingyenes számviteli tanácsadás | könyvelők kötelező továbbképzése | kötelező kreditpontok 2020 | közlöny | kormányrendelet | céginformáció

JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK - JOGSZABÁLYI KÖRKÉP

Parlament előtt az új Mt. hatályba lépéséről szóló törvényjavaslat
A hír több mint 30 napja nem frissült!

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (azaz az új Mt.) rendelkezései értelmében a hatályba lépéséhez kapcsolódó módosító és átmeneti rendelkezésekről önálló törvény rendelkezik. Ez a törvény nem csak az átmeneti szabályokat tartalmazza, de kb. 60 másik jogszabályt is módosít, nem utolsósorban magát az új Mt-t. Ennek oka elsősorban pontosítás, valamint az Európai Unió jogának való precízebb megfelelés.

2012. június 05.


Az új Mt-t alapvetően a hatálybalépésekor fennálló jogviszonyokra kell alkalmazni. Az átmeneti rendelkezések kapcsán azonban kiemelendő, hogy – az új szabályokra való könnyebb átállás miatt – egy szabályok még nem lépnek hatályba július 1-jén, illetve bizonyos megállapodásokra továbbra is a korábbi Mt. az irányadó. Például, az új Mt. hatálybalépését megelőzően megkezdett tanulmányokra a tanulmányok befejezéséig, de legfeljebb a jogszabály vagy az oktatási intézmény által előírt képzési idő tartamára a régi munkajogi szabály lesz az irányadó. Ugyanígy a versenytilalmi megállapodásra és a tanulmányi szerződésre is a megállapodás megkötésekor hatályos rendelkezések az irányadók. Az Mt. hatályba lépését megelőzően igénybe vett fizetés nélküli szabadságra a régi Mt-nek a fizetés nélküli szabadság igénybevételekor hatályos szabályait kell alkalmazni.

Bizonyos szabályok csak 2013. január 1-jén lépnek hatályba. Ennek megfelelően a munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás szabályai, a szabadságra vonatkozó szabályok, valamint a távolléti díjra vonatkozó szabályok csak január 1-től alkalmazandóak.
Az átmeneti rendelkezésekről szóló törvény rendezi azokat az eseteket, ha a korábbi terminológia már nem lenne összhangban az új Mt-vel. Így például ha a felek az Mt. hatálybalépését megelőzően kötött munkaszerződésben munkahely megjelölése nélkül változó munkavégzési helyet határoztak meg, munkahelynek a szokásos munkavégzési munkahelyet kell tekinteni, vagy ahol kollektív szerződés vagy a felek megállapodása személyi alapbért említ, azon alapbért, ahol átlagkeresetet említ, azon távolléti díjat kell érteni.

Az átmeneti rendelkezéseket tartalmazó törvényt várhatóan 2012. június végén fogadja el az Országgyűlés.

További hírek