//

CÍMKEFELHŐ
gazdasági szakkiadó | hivatalos állásfoglalás | adó | pénzügy | gazdasági folyóirat | szakkönyv | jogszabálykereső | kommentár | letölthető szerződésminták | tudástár | tanácsadás | gazdasági kiadványok | gazdasági konferencia | ingyenes számviteli tanácsadás | könyvelők kötelező továbbképzése | kötelező kreditpontok 2019 | közlöny | kormányrendelet | céginformáció
Pedagógiai és Módszertani Tanácsadó


BRUTTÓ ÁR: 32 340 Ft
Az ár tartalmazza az áfát, a csomagolási és szállítási költséget is.

A kiadványról

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény a pedagóguséletpálya-modell bevezetése mellett előírta az egész-napos iskola működtetését és a tanfelügyeleti rendszer felállítását is. A folyamatos ellenőrzések és a délutáni foglalkozások tartása jelentős terhet ró a pedagógusokra. További elvárásként fogalmazódik meg a jogszabályban a folyamatos differenciálás, melynek célja, hogy minden gyerek megkapja a számára szükséges fejlesztést. Ugyanakkor az egyéni igényeket figyelembe vevő, inkluzív pedagógiai eszközöket alkalmazó tanítás megvalósításához a tanítók és tanárok nem kapják meg a kellő támogatást.
2015 áprilisától kezdetét vette a minősítési eljárás és a szakmai ellenőrzések sorozata. A szakértőbizottságok a tanórák és foglalkozások megtekintésekor kiemelt jelentőséget tulajdonítanak a pedagóguskompetenciák bizonyításának. Pedagógiai és Módszertani Tanácsadó című folyóiratunk a szakmai felkészülésben kíván segítséget nyújtani a pedagógusoknak.

Havilapunk három részből áll:

1. Neveléselmélet, amely pedagógiai és pszichológiai témájú cikkekkel a nevelési feladatok hatékony megvalósítását segíti;

2. Szakmódszertan, amely a legújabb eszközöket alkalmazó jó-gyakorlatokat és módszertani leírásokat közöl;

3. Tanórán kívüli foglalkozások, amely kézműves szakkörök lebonyolításában, iskolán kívüli programok szervezésében, illetve színes, játékos, fejlesztő foglalkozások megtartásában segíti a pedagógusokat.

A Pedagógiai és Módszertani Tanácsadó széleskörű módszertani repertoárral támogatja az oktatás tervezését, és a gyakorlatban hatékonyan alkalmazható tanácsokkal látja el Önt a foglalkozásai előkészítéséhez. Ízelítő az idei lapszámok tartalmából:

1. A tanulási motiváció erősítése
2. A tanulás módszertana
3. Differenciálás a tanórán
4. Az olvasóvá nevelés eszközei, az olvasmányélmény ellenőrzése
5. A pályaválasztás segítése
6. Kommunikációfejlesztés

Szerzőink

Neveléselmélet:
o Dr. Szivák Judit, habilitált egyetemi docens, ELTE, PPK
o Dr. Pajor Gabriella, adjunktus, ELTE, PPK
o Dr. Hegedűs Judit, adjunktus, ELTE, PPK
o Dr. Arany Erzsébet, egyetemi docens, Református Hittudományi Egyetem
o Gönczöl Enikő, a kerettanterv kidolgozásának résztvevője

Szakmódszertan:
o Prof. Dr. Rónay László, egyetemi tanár, ELTE – magyar nyelv és irodalom
o Dr. Kelemen Péter, ny. vezetőtanár, ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium – magyar nyelv és irodalom
o Dr. Gulyás Péter, főiskolai docens, BKF - filozófia
o Száray Miklós, vezetőtanár, ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium - történelem
o Dr. Novák Géza Máté, egyetemi adjunktus, ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar - drámapedagógia
o Petróczi Gábor, iskolaigazgató - matematika
o Ligeti Orsolya, tanár – angol, drámapedagógia

Tanórán kívüli foglalkozások:
o Hanák Erzsébet, tanítónő – kézműves foglalkozások, játékötletek, iskola-előkészítő foglalkozások
o Farkas Brigitta, tanítónő – nemzetiségi általános iskola

Kattintson ide és látogassa meg tanácsadónk weboldalát is!

Készüljön fel gyorsan és hatékonyan a szakmai ellenőrzésre! Szakértőink módszertani leírásaival és a cikkekhez kapcsolódó, ingyenesen letölthető segédanyagok, óravázlatok, sablonok, illetve egyéb, audiovizuális eszközök segítségével a legszínesebb tanóra megvalósítása sem jelenthet gondot!

Díjmentes részvételi lehetőség köznevelési konferenciákon

A Pedagógiai és Módszertani Tanácsadó előfizetői évente legalább kétszer térítésmentes részvételi lehetőséget kapnak köznevelési konferenciáinkon, ahol az állami oktatásirányítás mellett az oktatási szakma legnevesebb szakértőit hallgathatják meg a szakterület legfontosabb kérdéseiről.

Díjmentes, blended learning rendszerű képzés pedagógusok számára

Az előfizetéssel egy új, díjmentes kiegészítő szolgáltatást is biztosítunk:
Együttnevelés: integráció-inklúzió címmel blended learning rendszerű képzést nyújtunk általános iskolai tanároknak, tanítóknak és középiskolai tanároknak. A képzés során az e-learning mellett 1 konzultációs napot (tréninget) is biztosítunk a résztvevők számára.

Általános Szerződési Feltételek