//

CÍMKEFELHŐ
gazdasági szakkiadó | hivatalos állásfoglalás | adó | pénzügy | gazdasági folyóirat | szakkönyv | jogszabálykereső | kommentár | letölthető szerződésminták | tudástár | tanácsadás | gazdasági kiadványok | gazdasági konferencia | ingyenes számviteli tanácsadás | könyvelők kötelező továbbképzése | kötelező kreditpontok 2019 | közlöny | kormányrendelet | céginformáció

ÖSSZEFOGLALÓK

Munkajogi esetek
A hír több mint 30 napja nem frissült!

Mentesíthetők-e az óvodavezetők a kötelezően csoportban töltendő idő alól a munkáltatói jogkörgyakorló által?A nők 40 éves szolgálati idővel megállapítható nyugdíja előtt 5 évvel lehet-e élni ezzel a lehetőséggel?Már eleve részmunkaidőben foglalkoztatott kérhet-e további csökkentést?

2018. november 21.

Mentesíthetők-e az óvodavezetők a kötelezően csoportban töltendő idő alól a munkáltatói jogkörgyakorló által?

 

A válasz: nem.
A Nkt. 62. § (14) bekezdése értelmében a nevelési-oktatási intézmények vezetőinek heti teljes munkaideje egyfelől az 5. melléklet szerint tanórákkal vagy foglalkozásokkal lekötött részre, másfelől az ezen felüli időre oszlik, amely alatt a magasabb vezetői, vezetői megbízással kapcsolatos feladataikat látják el. Óvodában a gyermeklétszámtól függően
-    50 fő alatt heti 12,
-    50-199 fő között heti 10,
-    200-449 fő között heti 8,
-    450 és annál több fő esetén heti 6 a megtartandó foglalkozások óraszáma.
Az említett előírások kötelező jellegűek; mint ágazati speciális szabályok, korlátozzák a munkáltatói jogkörgyakorlónak az Mt. és a Kjt. szerinti munkáltatói utasítási, feladat-meghatározási jogát. Ezért nincs jogszerű lehetőség arra, hogy a munkáltatói jogkör gyakorlója, a polgármester az Nkt. e szabályaitól eltérő tartamú utasítást adjon az intézményvezetőknek, és így lehetővé tegye, hogy kizárólag vezetői feladataikat lássák el, a nevelési munkában ne vegyenek részt.

 

Csökkentett munkaidő nyugdíj előtt


Az Nkt. 65. § (7) bekezdése értelmében: az öregségi nyugdíjkorhatárt öt éven belül elérő, munkakörében legalább 20 év szakmai gyakorlattal rendelkező pedagógus, óvodai dajka a nevelési, a tanítási év vagy a tanítási év első félévének befejezését megelőző hatvan nappal korábban közölt választása szerint csökkentett munkaidőben dolgozhat.

 

A nők 40 éves szolgálati idővel megállapítható nyugdíja előtt 5 évvel lehet-e élni ezzel a lehetőséggel?

 

Nem: a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény [Tny.] 18. §-a az öregségi nyugdíjjogosultság két esetét különbözteti meg. Az alapeset szerint öregségi teljes nyugdíjra az jogosult, aki a születési évének megfelelő öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte és legalább 20 év szolgálati idővel rendelkezik. A kivételes eset alapján öregségi teljes nyugdíjra életkorától függetlenül jogosult az a nő is, aki legalább 40 év ún. jogosultsági (nem szolgálati) idővel rendelkezik, attól a naptól, amikortól nem áll biztosítással járó jogviszonyban. [Tny. 18. § (2) és (2a) bekezdés]. Mint látható, öregségi nyugdíjkorhatárról csak az öregségi nyugdíj alapesetében beszélhetünk. Ebből következően az Nkt. 65. § (7) bekezdésében szabályozott munkaidő-csökkentési lehetőség is csak ehhez nyugdíjformához köthető, a nők 40 éves jogosító idővel igénybe vehető nyugdíjához nem.

 

Már eleve részmunkaidőben foglalkoztatott kérhet-e további csökkentést?

 

Az Nkt. 65. § (7) bekezdés nem zárja ki, hogy korábban részmunkaidőről szóló megállapodást kötött pedagógus, dajka munkaidejét csökkentsék tovább. Ez egy speciális szabály az általános munkajogi rendelkezésekhez képest, egyfelől azért, mert nem kell közös megegyezés, hanem a munkáltató kötve van a munkavállaló kéréséhez, másfelől azért, mert nem arányos a bér a munkaidővel. Tehát ha egyéb specialitást – pl. hogy ezt a kedvezményt csak teljes munkaidőben foglalkoztatottak vehetik igénybe – is akart volna meghatározni a jogalkotó, azt kifejezett rendelkezéssel kellett volna tegye, de ilyet a szabály az adott törvényhely nem tartalmaz.

 

További hírek