//

CÍMKEFELHŐ
gazdasági szakkiadó | hivatalos állásfoglalás | adó | pénzügy | gazdasági folyóirat | szakkönyv | jogszabálykereső | kommentár | letölthető szerződésminták | tudástár | tanácsadás | gazdasági kiadványok | gazdasági konferencia | ingyenes számviteli tanácsadás | könyvelők kötelező továbbképzése | kötelező kreditpontok 2019 | közlöny | kormányrendelet | céginformáció

ÖSSZEFOGLALÓK

Munkajogi esetek
A hír több mint 30 napja nem frissült!

Hogyan kell figyelembe venni a szakmai gyakorlat, illetve a fizetési fokozat megállapítása szempontjából a korábbi jogviszonyait annak a személynek, aki nevelést és oktatást közvetlenül segítő munkakörből pedagógus munkakörbe kerül át? Az alábbiakban - többek között - erre is választ kapunk.

2018. október 24.

Hogyan kell figyelembe venni a szakmai gyakorlat, illetve a fizetési fokozat megállapítása szempontjából a korábbi jogviszonyait annak a személynek, aki nevelést és oktatást közvetlenül segítő munkakörből pedagógus munkakörbe kerül át (Pl. dajkából óvodapedagógus lesz, mert lediplomázott)

 

A szakmai gyakorlatként elfogadható időket az Ép.r. 6. §-a határozza meg. Ennek h) pontja szerint a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben töltött időt kizárólag nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben alkalmazottak esetében lehet figyelembe venni. Vagyis, amikor pedagógus munkakörbe kerül a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazott (NOKS), szakmai gyakorlatába nem lehet beszámítani a NOKS munkakörben töltött éveket. Vélhetőleg Gyakornok fokozatba kell majd besorolni, hiszen feltételezhetően nincs két év szakmai gyakorlata, mivel korábban nem rendelkezett pedagógus munkakör betöltésére jogosító végzettséggel és szakképzettséggel, ezen kívül a Pedagógus I. fokozatba történő besorolásnak még a minősítő vizsga is feltétele.


A fizetési kategória megállapításához a Kjt. szerinti fizetési fokozathoz beszámítható jogviszonyokat kell alapul venni, így ha pl. a dajka az óvodapedagógus diplomája megszerzését és pedagógus munkakörbe történő átkerülését megelőzően végig közalkalmazott volt, akkor fizetési kategóriája, korábbi, Kjt. szerinti fizetési fokozatával lesz azonos. Figyelembe kell venni ugyanakkor, hogy ha Gyakornok fokozatba kerül besorolásra, annak csak egy kategóriája van. Viszont ha átkerül majd Pedagógus I. fokozatba, kategóriában akár jóval a 2. felé is kerülhet, attól függően, hogy mennyi volt a Kjt. szerinti fizetési fokozathoz figyelembe vehető jogviszonyban töltött ideje.
Ha a dajka korábban nem végig közalkalmazottként dolgozott és azt a szabályt kell alkalmazni, hogy a munkaviszonynak az 1992. július 1. utáni azon időszaka számítható csak be, amely alatt a közalkalmazott a jelenlegi munkaköréhez szükséges iskolai végzettséggel, szakképzettséggel rendelkezett, akkor fizetési kategóriája alacsonyabb lehet, mint a korábbi fizetési fokozata.

 

 

Hogyan kell besorolni azt, akinek nincs nyelvvizsgája, de van 6 éves jogviszonya?

 

Az Nkt. 99. § (14) bekezdése teszi lehetővé, hogy pedagógus munkakört az arra jogosító végzettség és szakképzettség megszerzése előtt be lehessen tölteni. Ennek több feltétele is van, pl. az, hogy abszolutóriummal már rendelkezik az érintett, csak a nyelvvizsgája hiányzik a diplomájához:
„(14) Ha a pedagógus-munkakör megfelelő végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezővel nem tölthető be, akkor legfeljebb egy alkalommal a gyakornoki idő lejártáig gyakornokként alkalmazható az is, aki a nyelvvizsga letétele kivételével a pedagógus-munkakör betöltéséhez előírt végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevél kiadásának feltételeit teljesítette. Ebben az esetben a minősítő vizsga letételének feltétele az előírt nyelvvizsga-bizonyítvány megszerzése. Amennyiben a gyakornok az előírt határidőig a nyelvvizsga-bizonyítványt nem szerzi meg, közalkalmazotti jogviszonya, munkaviszonya e törvény erejénél fogva megszűnik.”


A fenti esetben Gyakornok fokozatba kell besorolni a leendő pedagógust, akkor is, ha rendelkezik az Ép.r. 6. § (3) bekezdése szerint 6 év bármilyen munkakörben, foglalkoztatási jogviszonyban töltött idővel. Ennek az az oka, hogy az Ép.r. jelzett szabálya a pedagógus szakképzettséggel rendelkező és ez alapján pedagógusi munkakört betöltőkre vonatkozik, a törvény pedig pedagógus szakképzettség hiányában történő alkalmazás lehetőségére vonatkozik, a két rendelkezés személyi hatálya. Ráadásul a jogszabályi hierarchia szabálya alapján a törvény a magasabb rendű jogszabály, amelyet a Korm. rendeleti szabályozás nem írhat felül.


Mindezek alapján az Ép.r. 6. § (3) bekezdése jelen esetben nem alkalmazható, az érintettet helyesen Gyakornokként kellett besorolni.
Arra a körülményre is figyelemmel kell lenni, hogy az Ép.r. 3. § (6) bekezdése szerinti legalább hat év jogviszonyban állás feltételét kizárólag a jogviszony létesítésekor lehet vizsgálni; később, a szükséges szakképzettségnek a jogviszony fennállása alatti megszerzésekor már nem lehet erre a szabályra „áttérni”. Így Gyakornok fokozatból Pedagógus I. fokozatba csak minősítő vizsga alapján léphet az érintett.

 

További hírek