//

CÍMKEFELHŐ
gazdasági szakkiadó | hivatalos állásfoglalás | adó | pénzügy | gazdasági folyóirat | szakkönyv | jogszabálykereső | kommentár | letölthető szerződésminták | tudástár | tanácsadás | gazdasági kiadványok | gazdasági konferencia | ingyenes számviteli tanácsadás | könyvelők kötelező továbbképzése | kötelező kreditpontok 2019 | közlöny | kormányrendelet | céginformáció

ÖSSZEFOGLALÓK

A tanítási év korábbi befejezésének lehetősége
A hír több mint 30 napja nem frissült!

A tanévzárással kapcsolatos, rendszeresen visszatérő kérdés, hogy be lehet-e fejezni az iskolában a tanítási évet (szorgalmi időszakot) június 15-e előtt. Ezzel kapcsolatosan irányadó a köznevelésről szóló törvény 4. §-ának 31. pontja, miszerint a tanítási év az iskolában minden év szeptemberének első munkanapjától a következő év június 16-át megelőző utolsó munkanapjáig tartó szorgalmi időszak, az érettségi és a szakmai vizsga évét kivéve.

2018. május 11.

A 2017/2018. tanév rendjéről szóló 14/2017. (VI. 14.) EMMI-rendelet 2. § (1) bekezdése értelmében a nevelési-oktatási intézményekben a munkát a tanév, ezen belül a tanítási év keretei között kell megszervezni. A miniszteri rendelet alapján a 2017/2018. tanévben a tanítási év első tanítási napja 2017. szeptember 1. (péntek) volt, utolsó tanítási napja 2018. június 15. (péntek). Ezek alapján a jogszabályi előírások alapján – különös tekintettel a törvényi szabályokra –, az utolsó tanítási napot nem lehet sem iskolai, sem fenntartói hatáskörben a törvénytől eltérő időpontban meghatározni, így a tanítási évet (szorgalmi időt) nem lehet korábban befejezni június 15-énél, az ezzel ellentétes döntés törvénysértő. Amennyiben valamilyen rendkívüli ok miatt mégsem lehet az iskolában június 15-éig tanítási napokat tartani, akkor szabályosan elrendelt, rendkívüli szünet keretében kell ezt megoldani, a tanítási év vége azonban ebben az esetben is június 15. lesz.

 

A tanévzáró ünnepély időpontja

 

Gyakorlati kérdésként merült fel, hogy a tanévzáró ünnepély és a bizonyítványosztás megtartható-e az utolsó tanítási nap (június 15.) előtt?

A  köznevelésről szóló törvényben rögzített határnap, 2018-ban június 15-e előtt a tanévzáró jogszerűen nem tartható meg. Ezt támasztja alá a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben hosszú évek óta szereplő rendelkezés [4. § (2) bekezdés is], miszerint a második félév (a tanítási év utolsó napja) lezárását követő tizenöt napon belül az iskoláknak nevelőtestületi értekezleten el kell végezniük a pedagógiai munka elemzését, értékelését, hatékonyságának vizsgálatát. Ez alapján a szabály alapján formálisan is csak június 15-ét követően van mód a szakmai munka áttekintésére. Felmerül továbbá az a kérdés is, hogy milyen mélységű, színvonalú szakmai értékelés történik abban az intézményben, amelyben ezzel már június 15-ére elkészülnek, tekintettel arra, hogy egy ilyen feladat mindenképpen hosszabb időt igényel.
A hivatkozott jogszabályokból következik tehát, hogy jogszerűen nem zárhatók le a tanulók a jogszabályban meghatározott utolsó tanítási nap – 2018-ban június 15. – előtt, továbbá a bizonyítványok sem oszthatók ki ez előtt az időpont előtt.

 

Június 15-e mint tanítás nélküli munkanap

 

Az utolsó tanítási naphoz, 2018-ban június 15-éhez kapcsolódó gyakori probléma, hogy kötelező-e ezt a napot tanítási napként megszervezni. A tanév rendjéről szóló miniszteri rendelet évek óta lehetőséget biztosít arra, hogy tanítási év (szorgalmi idő) alatt a nevelőtestület előre megtervezett módon, a tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai célra az általános iskolában hat, a nappali oktatás munkarendje szerint működő gimnáziumban, szakközépiskolában és szakiskolában hét, a szakgimnáziumban nyolc munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhasson fel. Amennyiben a tanítási évben megtartották a jogszabályban előírt 178/179/180 tanítási napot, nincs jogi akadálya annak, hogy 2018. június 15-ét az iskolában tanítás nélküli munkanapként szervezzék meg.

 

(dr. Farkas Ildikó)

 

További hírek