CÍMKEFELHŐ
gazdasági szakkiadó | hivatalos állásfoglalás | adó | pénzügy | gazdasági folyóirat | szakkönyv | jogszabálykereső | kommentár | letölthető szerződésminták | tudástár | tanácsadás | gazdasági kiadványok | gazdasági konferencia | ingyenes számviteli tanácsadás | könyvelők kötelező továbbképzése | kötelező kreditpontok 2018 | közlöny | kormányrendelet | céginformáció

ÖSSZEFOGLALÓK

Az alkalmassági vizsgálatokkal kapcsolatos adatkezelés
A hír több mint 30 napja nem frissült!

A munkajogi szabályozás kétfajta alkalmassági vizsgálatot ismer: egyrészt vannak olyan alkalmassági vizsgálatok, amelyeket munkaviszonyra vonatkozó szabály ír elő – ilyen a munkaköri alkalmassági vizsgálat. Másrészt vannak olyanok is, amelyeket nem ír ugyan elő jogszabály vagy munkaviszonyra vonatkozó egyéb szabály, de amelyre valamely jog gyakorlása, kötelezettség teljesítése érdekében szükség van. Jelen cikkünkben az alkalmassági vizsgálatokkal kapcsolatos „jó gyakorlatokat” vizsgáljuk meg.

2017. november 29.

A NAIH (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) gyakorlata szerint az adatvédelmi követelmények az alkalmassági vizsgálatok mindkét esetkörére vonatkoznak. Nevezetesen, részletesen tájékoztatni kell a munkavállalókat többek között arról, hogy az alkalmassági vizsgálat milyen készség, képesség felmérésére irányul, a vizsgálat milyen eszközzel, módszerrel történik. Amennyiben jogszabály írja elő a vizsgálat elvégzését, akkor tájékoztatni kell a munkavállalókat a jogszabály címéről és a pontos jogszabályhelyről is.

 

A vizsgált munkavállalók, illetve a vizsgálatot végző szakember ismerhetik meg az eredményeket. Ezt azért is fontos hangsúlyozni, mert a tesztből akár olyan következtetés is levonható, amely maga az érintettek, a munkavállalók számára sem volt ismert. A munkáltató csak azt az információt kaphatja meg, hogy a vizsgált személy a munkára alkalmas-e vagy sem, illetve milyen feltételek biztosítandók ehhez. A vizsgálat részleteit, illetve annak teljes dokumentációját azonban nem ismerheti meg.

A munkáltató által előírt alkalmassági vizsgálatok követelményei tekintetében elmondható, hogy ebben az esetben a munkáltatónak el kell végeznie az úgynevezett érdekmérlegelési tesztet, hiszen az alkalmassági vizsgálatok elvégzésével együtt járó adatkezelés esetében is az adatkezelés jogalapja a munkáltató jogos érdeke lehet. Az érdekmérlegelési teszt során a munkáltatónak számos szempontra kell figyelemmel lennie. Így például a munkáltató által választott módszernek alkalmasnak kell lennie a cél elérésére, a munkaviszonnyal kapcsolatos, releváns adatot kell a teszteredményből kapni. Másrészt az alkalmassági vizsgálat szükségességét a munkáltatónak meg kell indokolnia.

 

Az adatkezelésnek természetesen célhoz kötöttnek kell lennie, azaz csak akkor lehet jogszerű, ha annak a vizsgálatnak az elvégzése szükséges a munkaviszony létesítése, fenntartása szempontjából.

 

A munkáltatónak további sajátosságokra is figyelemmel kell lennie. Például a munkáltatók által gyakran alkalmazott, a különböző kompetenciák, személyiségjegyek felmérésére alkalmas tesztek kitöltetése. A tesztek eredménye túlmutathat az alkalmasság megítélésén és a munkavállalók személyes – és bizonyos esetekben különleges – adataira világít rá. A pszichológiai vagy személyiségjegyeket kutató tesztlapok körében a NAIH jelenlegi gyakorlata az, hogy az egyértelműen munkaviszonnyal kapcsolatos, a munkafolyamatok hatékonyabb ellátása, megszervezése érdekében kitöltethető a munkavállalók nagyobb csoportjával a személyiségjegyek kutatására alkalmas tesztlap, de csak akkor, ha az elemzés során felszínre került adatok nem köthetők az egyes konkrét munkavállalókhoz, vagyis anonim módon történik az adatok feldolgozása.

A munkaviszony fennállta alatt végzett munkahelyi tréningek adatvédelmi követelményei vonatkozásában a NAIH gyakorlata rámutat arra, hogy általában a tréningek, különböző alkalmassági vizsgálatok keretén belül elvégzett tesztek komoly személyiségjellemzést adnak a munkavállalókról, amelyek megismerése, tárolása, nyilvántartása nem fogadható el a munkáltatók részéről.

 

A tesztek kitöltése a trénernek (szakembernek) ad iránymutatást a tréningen részt vevő munkavállalókról: kinek milyen képességét szükséges fejleszteni, milyen módszerrel lehet eredményesebb munkavégzést elérni. A teszteredményeket a szakértő kezeli a tréning során, és fontos, hogy ennek átadása a munkáltató részére nem elfogadható. A tréner arra nem jogosult, hogy egy tréningen részt vevő személy eredményeit névhez köthetően a jövőben is kezelje, ehelyett javasolt a kitöltött tesztlapok, dokumentumok kitöltő részére való átadása.

 

(dr. Rátkai Ildikó)

További hírek