CÍMKEFELHŐ
gazdasági szakkiadó | hivatalos állásfoglalás | adó | pénzügy | gazdasági folyóirat | szakkönyv | jogszabálykereső | kommentár | letölthető szerződésminták | tudástár | tanácsadás | gazdasági kiadványok | gazdasági konferencia | ingyenes számviteli tanácsadás | könyvelők kötelező továbbképzése | kötelező kreditpontok 2017 | közlöny | kormányrendelet | céginformáció

ÖSSZEFOGLALÓK

A pályakezdő fiatalok lakhatási támogatása
A hír több mint 30 napja nem frissült!

A pályakezdő fiatalokkal kapcsolatban - többek között - az alábbi célok jelennek meg: − a gyakorlati munkatapasztalat-szerzésének megkönnyítése, − az oktatás és a munka világa közötti átmenet elősegítése. Mindezek megvalósulása érdekében számos jogszabály készült, illetve programok indultak az elmúlt időszakban. Jelen cikkünkben a pályakezdő fiatalok lakhatási támogatásáról olvashatnak.

2017. június 13.

A Nemzeti Foglalkoztatási Alap foglalkoztatási alaprészéből a 39/1998. (III. 4.) kormányrendelet alapján − többek között − a pályakezdő álláskereső részére is adható lakhatási támogatás.

A kormányrendelet szerint lakhatási támogatás annak az álláskeresőnek nyújtható,
− akit legalább egy hónapja álláskeresőként nyilvántartanak,
− aki legalább hat hónap időtartamra szóló és legalább heti húszórás munkaidejű munkaviszonyt létesít, továbbá
− az állandó lakóhelye és a munkavégzés helye legalább 100 kilométerre van egymástól, vagy
− a munkavégzés helye és az állandó lakóhelye közötti naponta tömegközlekedési eszközzel történő oda- és visszautazás ideje az öt órát meghaladja, illetve
− más foglalkoztatóval létesít munkaviszonyt, mint akivel utoljára munkaviszonyban állt, kivéve, ha a létesítendő munkaviszonyban a munkavégzés helye eltér az utolsó munkaviszony munkavégzési helyétől,
− aki nem rendelkezik lakóingatlannal a munkavégzés helyén, valamint
− olyan településen, amelynek a munkavégzés helyétől való távolsága nem éri el a 100 kilométert, vagy amelytől a munkavégzési helyéig, tömegközlekedési eszközzel történő oda- és visszautazás ideje nem éri el az öt órát,
− lakhatását bérleti jogviszony létesítésével kívánja megoldani a munkavégzés helyén, valamint olyan településen, amelynek a munkavégzés helyétől való távolsága nem éri el a 100 kilométert, vagy amelytől a munkavégzési helyéig, tömegközlekedési eszközzel történő oda- és visszautazás ideje nem éri el az öt órát,
− nem részesül a kérelem időpontjában más jogcímen lakhatási vagy közüzemi támogatásban.

Az általános feltételektől eltérően a pályakezdő álláskereső esetében nem kell figyelembe venni azt, hogy legalább egy hónapja álláskeresőként legyen nyilvántartva, illetve hogy más foglalkoztatóval létesít-e munkaviszonyt, mint akivel utoljára munkaviszonyban állt.

A 39/1998. (III. 4.) kormányrendelet támogatás további feltételeként határozza meg azt, hogy a támogatásban részesülő lakhatási támogatás segítségével létrejövő munkaviszonya rendszeres jövedelmet biztosítson, amely jogviszonyból származó rendszeres havi bruttó munkabére azonban nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér 300 százalékát. Továbbá a munkavégzés helyét is tartalmazó érvényes munkaszerződéssel vagy kinevezéssel igazolják a foglalkoztatás létrejöttét. Bérleti szerződéssel pedig igazolják − a munkavégzés helyén, vagy a korábban meghatározott feltételeknek megfelelő településen lévő – lakóingatlanra bérlőként legalább a támogatás időtartamának felére létesített bérleti jogviszonya fennállását.

Támogatás mértéke

A lakhatási támogatás mértékéről a 39/1998. (III. 4.) kormányrendelet 5.§-a rendelkezik, amely szerint a támogatás folyósításának időtartama legfeljebb tizenkét hónap. Az egy naptári hónapra irányadó támogatás mértékét a rendelet többféle szempont alapján határozza meg. Alapként tekinthető, hogy ugyanarra a lakóingatlanra vonatkozóan a támogatás nem haladhatja meg a 100 000 forint összeget. Ugyanakkor a támogatás mértéke ugyanarra a lakóingatlanra vonatkozóan ettől eltérően elérheti a 150 000 forint összeget, ha az ingatlant igénybe vevő közeli hozzátartozók közül legalább ketten megfelelnek a támogatás feltételeinek. A támogatás mértéke ugyanarra a lakóingatlanra vonatkozóan pedig akkor érheti el a 200 000 forint összeget, ha az ingatlant három vagy több olyan személy veszi igénybe, aki a támogatás feltételeinek megfelel.

A kormányhatározat közeli hozzátartozóként a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott személyt határozza meg, azzal az eltéréssel, hogy a fogyatékos gyermek tekintetében a fogyatékosság fennállásának időpontjára vonatkozó rendelkezést nem kell alkalmazni. Ha az ingatlant három vagy több olyan személy veszi igénybe, aki a támogatás feltételeinek megfelel, akkor a támogatás a feltételeknek megfelelő személyek között egyenlő arányban oszlik meg.

A támogatás a bérleti díjjal és a közüzemi díjakkal kapcsolatos kiadásokra használható fel. A rendelet szerint közüzemi díjként a bérleményhez kapcsolódó
− víz- és csatornadíj,
− a villamosenergia,
− a távfűtés,
− a gáz,
− a hulladékszállítás díja, valamint
− a közösköltség vehető figyelembe.

A 39/1998. (III. 4.) kormányrendeletben meghatározott lakhatási támogatást a munkavállaló részére a kifizetést igazoló bizonylatok bemutatását követően a kormányrendelet szerint utólag kell folyósítani.  A költségek megelőlegezése céljából a járási hivatal egy alkalommal a bérleti szerződésben megállapított óvadék (kaució) összegéig, de legfeljebb kéthavi támogatási összeg mértékéig előleget nyújt, ezt azonban a munkavállalónak kell kérelmeznie.

(Keszthelyi József)

További hírek

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.Mégse

Kérdését továbbítottuk szakértőink felé, akik a megadott elérhetőségein tájékoztatják a témával kapcsolatbam.

Ossza meg díjmentes tanácsadói szolgáltatásunkat kollégáival, ismerőseivel.

Kérek tájékoztatást várható konferenciákról, továbbképzésekről


Mégse

Kérését továbbítottuk, megadott elérhetőségein tájékoztatjuk várható rendezvényeinkről.

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.

Rendelkezik érvényes előfizetéssel?

Igen

Nem

Előfizetéssel rendelkező ügyfeleink kérdései priorítást élveznek

Megválaszolt adózási, tb, munkaügyi, számviteli kérdések a mai napon:

30

Kérdezzen itt Ön is!

AKTUÁLIS ESEMÉNYEK

Eseménykövetés

SZAKMAI KLUBJAINK

ADÓNAPTÁR