CÍMKEFELHŐ
gazdasági szakkiadó | hivatalos állásfoglalás | adó | pénzügy | gazdasági folyóirat | szakkönyv | jogszabálykereső | kommentár | letölthető szerződésminták | tudástár | tanácsadás | gazdasági kiadványok | gazdasági konferencia | ingyenes számviteli tanácsadás | könyvelők kötelező továbbképzése | kötelező kreditpontok 2018 | közlöny | kormányrendelet | céginformáció

ÖSSZEFOGLALÓK

A pályakezdő fiatalok lakhatási támogatása
A hír több mint 30 napja nem frissült!

A pályakezdő fiatalokkal kapcsolatban - többek között - az alábbi célok jelennek meg: − a gyakorlati munkatapasztalat-szerzésének megkönnyítése, − az oktatás és a munka világa közötti átmenet elősegítése. Mindezek megvalósulása érdekében számos jogszabály készült, illetve programok indultak az elmúlt időszakban. Jelen cikkünkben a pályakezdő fiatalok lakhatási támogatásáról olvashatnak.

2017. június 13.

A Nemzeti Foglalkoztatási Alap foglalkoztatási alaprészéből a 39/1998. (III. 4.) kormányrendelet alapján − többek között − a pályakezdő álláskereső részére is adható lakhatási támogatás.

A kormányrendelet szerint lakhatási támogatás annak az álláskeresőnek nyújtható,
− akit legalább egy hónapja álláskeresőként nyilvántartanak,
− aki legalább hat hónap időtartamra szóló és legalább heti húszórás munkaidejű munkaviszonyt létesít, továbbá
− az állandó lakóhelye és a munkavégzés helye legalább 100 kilométerre van egymástól, vagy
− a munkavégzés helye és az állandó lakóhelye közötti naponta tömegközlekedési eszközzel történő oda- és visszautazás ideje az öt órát meghaladja, illetve
− más foglalkoztatóval létesít munkaviszonyt, mint akivel utoljára munkaviszonyban állt, kivéve, ha a létesítendő munkaviszonyban a munkavégzés helye eltér az utolsó munkaviszony munkavégzési helyétől,
− aki nem rendelkezik lakóingatlannal a munkavégzés helyén, valamint
− olyan településen, amelynek a munkavégzés helyétől való távolsága nem éri el a 100 kilométert, vagy amelytől a munkavégzési helyéig, tömegközlekedési eszközzel történő oda- és visszautazás ideje nem éri el az öt órát,
− lakhatását bérleti jogviszony létesítésével kívánja megoldani a munkavégzés helyén, valamint olyan településen, amelynek a munkavégzés helyétől való távolsága nem éri el a 100 kilométert, vagy amelytől a munkavégzési helyéig, tömegközlekedési eszközzel történő oda- és visszautazás ideje nem éri el az öt órát,
− nem részesül a kérelem időpontjában más jogcímen lakhatási vagy közüzemi támogatásban.

Az általános feltételektől eltérően a pályakezdő álláskereső esetében nem kell figyelembe venni azt, hogy legalább egy hónapja álláskeresőként legyen nyilvántartva, illetve hogy más foglalkoztatóval létesít-e munkaviszonyt, mint akivel utoljára munkaviszonyban állt.

A 39/1998. (III. 4.) kormányrendelet támogatás további feltételeként határozza meg azt, hogy a támogatásban részesülő lakhatási támogatás segítségével létrejövő munkaviszonya rendszeres jövedelmet biztosítson, amely jogviszonyból származó rendszeres havi bruttó munkabére azonban nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér 300 százalékát. Továbbá a munkavégzés helyét is tartalmazó érvényes munkaszerződéssel vagy kinevezéssel igazolják a foglalkoztatás létrejöttét. Bérleti szerződéssel pedig igazolják − a munkavégzés helyén, vagy a korábban meghatározott feltételeknek megfelelő településen lévő – lakóingatlanra bérlőként legalább a támogatás időtartamának felére létesített bérleti jogviszonya fennállását.

Támogatás mértéke

A lakhatási támogatás mértékéről a 39/1998. (III. 4.) kormányrendelet 5.§-a rendelkezik, amely szerint a támogatás folyósításának időtartama legfeljebb tizenkét hónap. Az egy naptári hónapra irányadó támogatás mértékét a rendelet többféle szempont alapján határozza meg. Alapként tekinthető, hogy ugyanarra a lakóingatlanra vonatkozóan a támogatás nem haladhatja meg a 100 000 forint összeget. Ugyanakkor a támogatás mértéke ugyanarra a lakóingatlanra vonatkozóan ettől eltérően elérheti a 150 000 forint összeget, ha az ingatlant igénybe vevő közeli hozzátartozók közül legalább ketten megfelelnek a támogatás feltételeinek. A támogatás mértéke ugyanarra a lakóingatlanra vonatkozóan pedig akkor érheti el a 200 000 forint összeget, ha az ingatlant három vagy több olyan személy veszi igénybe, aki a támogatás feltételeinek megfelel.

A kormányhatározat közeli hozzátartozóként a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott személyt határozza meg, azzal az eltéréssel, hogy a fogyatékos gyermek tekintetében a fogyatékosság fennállásának időpontjára vonatkozó rendelkezést nem kell alkalmazni. Ha az ingatlant három vagy több olyan személy veszi igénybe, aki a támogatás feltételeinek megfelel, akkor a támogatás a feltételeknek megfelelő személyek között egyenlő arányban oszlik meg.

A támogatás a bérleti díjjal és a közüzemi díjakkal kapcsolatos kiadásokra használható fel. A rendelet szerint közüzemi díjként a bérleményhez kapcsolódó
− víz- és csatornadíj,
− a villamosenergia,
− a távfűtés,
− a gáz,
− a hulladékszállítás díja, valamint
− a közösköltség vehető figyelembe.

A 39/1998. (III. 4.) kormányrendeletben meghatározott lakhatási támogatást a munkavállaló részére a kifizetést igazoló bizonylatok bemutatását követően a kormányrendelet szerint utólag kell folyósítani.  A költségek megelőlegezése céljából a járási hivatal egy alkalommal a bérleti szerződésben megállapított óvadék (kaució) összegéig, de legfeljebb kéthavi támogatási összeg mértékéig előleget nyújt, ezt azonban a munkavállalónak kell kérelmeznie.

(Keszthelyi József)

További hírek